ABC instalacji transformatorów

Prowadzimy sklep, który sprzedaje biżuterię ze złota, srebra, pereł oraz innych kamieni szlachetnych.

ABC instalacji transformatorów

Na jednym słupie można zamontować wiele transformatorów, o ile ciężar jest równomiernie rozłożony, a całkowity ciężar mieści się w bezpiecznych granicach słupa, poprzeczek lub śrub wsporczych. Jednofazowe transformatory rozdzielcze o mocy poniżej 100 kVA są zwykle montowane nad siecią wtórną. Montaż na platformie lub podkładce to opcje dla transformatorów większych niż 100 kVA. 

Przed instalacją transformatora trzeba znaleźć dobrą lokalizację

nowoczesne transformatory bezpieczeństwaOprócz samozabezpieczających typów transformatorów, wszystkie transformatory rozdzielcze muszą mieć zainstalowane po stronie pierwotnej ograniczniki przepięć i wyłączniki z bezpiecznikami. Zakryj wszystkie przewody uziemiające plastikową lub drewnianą listwą do punktu 8 stóp nad podstawą słupa. Prawidłowo zainstalowane nowoczesne transformatory bezpieczeństwa mogą chronić linię słupa przed uszkodzeniem spowodowanym naprężeniem przewodów linii i sprzętu montowanego na słupie oraz zminimalizować uszkodzenia linii słupa spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi. Poniżej przedstawiono kilka bardziej ogólnych środków ostrożności, których należy przestrzegać podczas instalacji transformatorów zewnętrznych, wewnętrznych, suchych lub wypełnionych cieczą: W przypadku transformatorów przeznaczonych do przechowywania na zewnątrz, niektóre z głównych kwestii związanych z bezpieczeństwem publicznym – i zabezpieczeniem transformatorów przed czynnikami zewnętrznymi – to: Minimalizacja uszkodzeń : Transformatory zewnętrzne powinny być zlokalizowane tak, aby zminimalizować uszkodzenia powodowane przez elementy naturalne i ludzkie. Na przykład transformator powinien być trzymany z dala od wszystkiego, co może na niego spaść lub na niego wpaść, np. poruszające się pojazdy lub dźwigi. Specyficzna lokalizacja transformatora zewnętrznego ma pewien wpływ na to, jak powinna być zbudowana obudowa transformatora. Powinien na przykład mieć szczeliny wentylacyjne na tyle małe, aby palce, patyki itp. nie mogły się w nie wbić. W przypadku szczególnie ciężkich transformatorów należy wziąć pod uwagę glebę. Gleba powinna być wystarczająco twarda, aby utrzymać ciężar transformatora bez przesuwania się. Na przykład duże ilości gliny w glebie nie byłyby pożądane, ponieważ glina ściska się pod dużym ciężarem. 

Chociaż znalezienie odpowiedniej lokalizacji transformatora podczas instalacji może wydawać się drugorzędne w stosunku do prawidłowej instalacji, właściwa lokalizacja może ostatecznie obniżyć koszty i zapobiec potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa. Pamiętanie o typie instalowanego transformatora, jego przeznaczeniu i otoczeniu podczas instalacji jest jednym ze sposobów na zminimalizowanie przyszłych bólów głowy.